Sunday, October 10, 2010

ఆత్మ

ఈ సృస్తిలో కనిపించైదానిని గూర్చి తెలుసుకోవటం శాస్త్రం కాని కనిపించని పరబ్రహ్మమ పదార్దేమే ఆత్మ కనిపించినది తెలుసుకోవటానికి వేవాకం చాలు కన్ని ఆత్మ గూర్చి తెలుసుకోవటానికి జ్ఞానం కావాలి అది కేవలం గురుముఖంగానే లబిస్తుంది

ఆత్మ

No comments: